tel. +48 32 441 80 97
Niedziela
44-200 Rybnik ul. Raciborska 16
Plaza@KantoryRybnik.pl
aktualizacja : 2020-10-24 20:25:56
Ceny detaliczne
WalutaJedn.KupnoSprzedaż
Rumunia lejRON100 84.000096.5000

Lej rumuński to oficjalna waluta Rumunii, została wprowadzona w 1867 roku. W 2005 roku dokonano denominacji leja w proporcji 10.000:1. Nowy lej rumuński posiada międzynarodowy skrót RON (wcześniej ROL). Wszystkie banknoty są polimerowe. Ustawa z 1877 roku upoważniła Ministerstwo Finansów do wystawiania weksli o maksymalnej wartości 30 milionów lejów. Na wekslach o wartościach 5, 10, 20, 50, 100 i 500 lejów widniał napis: "płatne na okaziciela, obowiązują w formie płatności we wszystkich domach wymiany publicznej według wartości nominalnej". Szybko jednak weksle stały się przedmiotem obrotu - o 10% powyżej ich wartości nominalnej, dlatego też zrezygnowano z takiej formy płatności. Odpowiedzialnym za drukowanie banknotów został Narodowy Bank Rumunii, który musiał wycofać istniejące weksle z obiegu w ciągu czterech lat od swojego powstania, jednak całkowicie znikły z rynku dopiero w 1888 roku za sprawą specjalnej ustawy. W latach 1880-1888 weksle znajdujące się w obiegu miały na awersie znaczek z nazwą Narodowego Banku, datę 9 września 1880 roku oraz podpisy osób upoważnionych. Pierwsze banknoty wydane zostały 19 stycznia 1881 roku i miały wartość nominalną 20 lejów. Zostały one wydrukowane w Bukareszcie na stereotypowym papierze wodnym dostarczonym przez Bank Francji. W tych samych warunkach wydano banknoty o nominałach 100 i 1000 lejów.

Rumunia jest krajem, który stara się o wejście do strefy euro. Data wprowadzenia waluty Wspólnoty była kilkakrotnie przesuwana, aktualny termin to rok 2019. CIEKAWOSTKA: Rumunia jako drugi kraj na świecie (po Australii), a pierwszy w Europie, wprowadziła plastikowe banknoty. Miało to miejsce w 1999 roku, wydany wówczas banknot okolicznościowy o nominale 2000 lejów przedstawiał całkowite zaćmienie słońca.

Banknoty
Aktualne banknoty
Wygląd kantoru

Kantory Rybnik Plaza


Centrum Handlowe Plaza

Czynne
poniedziałek9:00-21:00
wtorek9:00-21:00
środa9:00-21:00
czwartek9:00-21:00
piątek9:00-21:00
sobota9:00-21:00
niedzielahandlowe
Facebook | Regulamin | Polityka cookies
Kursy walut przedstawione na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i stanowią wyłącznie informację dla klientów. W przypadku braku waluty w kantorze, zostanie ona zamówiona.